Tutkimukset

Tänään 7.6.2022 lisäsin kohtaan tutkimukset, väestönsuojien määrän kehityksen kautta aikain.

Koko maa tuli väestönsuojien rakentamisvelvoitteen piiriin 1.9.1991. Suojelukohteiksi määrättiin 52 kuntaa tai osaa niistä, muu alue oli valvonta-aluetta, jossa rakennettiin kevyempiä suojia. Väestönsuojia rakennettiin 2000-luvulla noin 1 000 kappaletta vuodessa ja niissä oli 80 000 suojapaikkaa. Vuosittaiset rakennuskustannukset ovat liikkuneet noin 90 miljoonassa eurossa, josta puolet on väestönsuojan tuomia kustannuksia.

Harvaan asutulla maaseudulla, lähinnä Pohjois- ja Itä-Suomen noin sadalla pienellä kunnalla ei ole yhtään kuntalaisille tarkoitettua väestönsuojaa. Tilastotietojen mukaan vuonna 2013 noin 50 kunnassa ei ole yhtään kansalaisille tehtyä väestönsuojaa, näissä kunnissa asuu noin 170 000 asukasta. Suojapaikkoja on alle 50 prosentille kunnan asukasmäärästä 285 kunnassa, joissa asuu 1,9 miljoonaa asukasta. Joka kunnassa on ainakin johtokeskus.

Pelastuslain 2011 uudistuksen jälkeen väestönsuojien rakentamiskulut ovat 70 miljoonaa euroa vuodessa, väestönsuojia rakennetaan nykyisin noin 700 -800 kappaletta vuodessa. Väestönsuojan keskikoko on 100 henkilöä/ väestönsuoja. Koko maassa oli vuoden 2020 alussa rakennettu 54 000 erillistä väestönsuojaa, joissa on suojapaikkoja 4,4 miljoonalle ihmiselle. Tässä luvussa on mukana kaikki suojapaikat, suojapaikkojen erittely on kohdassa 8. Kansalle tarkoitettujen väestönsuojien rahallinen arvo on 4,2 miljardia euroa, tämän lisäksi tulee johtokeskukset noin 500 miljoonaa euroa.