Faktatietoa väestönsuojien rakentamisesta 2020

 

Väestönsuojia oli 2020 vuoden alussa 54 000 kappaletta ja niissä on yhteensä 4,4 milj. suojapaikkaa. Niiden rahallinen arvo on 4,5 miljardia euroa. Tällä hetkellä väestönsuojia rakennetaan 800 kpl vuodessa ja niiden aiheuttama lisäkustannus vuodessa on 50 milj. euroa. Tällä hetkellä väestönsuojista 43 prosenttia rakennetaan asuinrakennuksiin ja 33 prosenttia teollisuus-, varasto- ja liikerakennuksiin. Loput suojista rakennetaan muun muassa liike-, toimisto-, sairaala- ja opetusalan rakennuksiin.

Väestönsuojalla ei ole yhtä ainoaa neliöhintaa, vaan väestönsuojan koko vaikuttaa oleellisesti suojan neliöhintaan. Pienen 20 m2 suojan neliöhinta on kaksinkertainen suurimpaan 135 m2 väestönsuojaan nähden. Kun puhutaan väestönsuojan rakentamisen hinnasta, tulee käyttää keskikokoisen 66 m2 suojan hintaa 1 946 €/m2, josta puolet on väestönsuojavaatimusten tuomia lisäkustannuksia.  Toinen tärkeä asia on, puhutaanko väestönsuojan kustannuksista asuntoneliölle vai kerrosalaa kohti. Väestönsuojan lisäkustannukset ovat 20 euroa kerrosneliömetriä kohti ja 25 euroa asuntoneliömetrille. Rakennuspaikkakunta vaikutta 0–25 % väestönsuojan hintaan.

Väestönsuojien rakentaminen on alusta asti (1958) noudattanut suurin piirtein samaa kaavaa. Väestönsuojat ovat merkittävä osa rakennuskantaamme, oikein ja oikea-aikaisesti tehdyllä huoltotoimenpiteillä sekä kymmenen vuoden välein tehdyillä määräaikaistarkastuksilla voidaan saavuttaa merkittäviä ylläpidollisia säästöjä. Ammattitaitoinen tarkastaja voi antaa arvokkaita vinkkejä väestönsuojan normaaliajan käyttömahdollisuuksiin, kuten erilaisiin harrastetoimintoihin.

Väestönsuojista uudistuksen tarpeessa ovat erityisesti vuosina 1959–1971 rakennetut, hiekkasuodattimilla varustetut väestönsuojat, joissa on yhteensä miljoonaa suojapaikkaa (10 000 väestönsuojaa). Väestönsuojien kunnostamisen arvioidaan toteutuvan 40 vuoden kuluessa ja vuotuisiksi kustannuksiksi arvioidaan noin 2 miljoonaa euroa. Vuosina 1954–1959 rakennusluvan saaneita väestönsuojia ei voida vaatia kunnostettavaksi nykyisten määräysten mukaisiksi, koska niistä puuttuvat ilmanvaihtolaitteet.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) tutkimuksen mukaan 66 % suomalaisista on sitä mieltä, että väestönsuojia pitäisi jatkossakin rakentaa, 11 % oli kielteisellä kannalla. Väestönsuojien rakentamisella on ollut koko niiden rakentamisen ajan kansan tuki.