LOBBARI AJAA OMAA TAI TOIMEKSIANTAJANSA ETUA TUNTEETTOMASTI

Väestönsuojien rakentamisen lopettamisen jatkuva esilläolo johtuu lobbareiden painostuksesta. Lobbareiden taustavoimana lienee suuret rakennuttajat, jotka RAKLI:n johdolla ovat viimeisen 10 vuoden aikana patistelleet poliittisia päättäjiä väestönsuojia koskeviin muutoksiin. Kyseisenä ajanjaksona on jokaiseen hallitusohjelmaan ujutettu vaatimus, joko väestönsuojien lopettamisesta kokonaan tai vähintään selvittely.

RAKLI:n jäseniä ovat kiinteistöalan ja rakennuttamisen ammattilaiset. Järjestö on toiminut vuodesta 1977 alkaen. Rakennuttajien mukaan väestönsuojat ovat liian kalliit asuntorakentamisen kokonaiskuluissa. Asunnot ovat turvallisuusnäkökulman kannalta viimeiset kohteet, joista väestönsuojien rakentaminen pitää lopettaa. Väestönsuojan lisäkustannukset ovat 25 euroa asuntoneliömetrille. Tietysti jokainen euro rakennuttajalle on tärkeää, mutta yhteiskunnan kannalta on järkevää tehdä väestönsuojat muun rakentamisen yhteydessä.

Lobbareiden tahdissa lakimuutoksia ajetaan hutiloiden, kiireellä ja ilman kunnollista pohjatyötä. Poliitikot kuuntelevat herkästi lobbareita ja lähtevät heidän mukaansa selvittämättä ensin, kuka tai ketkä ovat lobbareiden toimeksiantajia. Nykypäivänä on hyvä, että eri tahot tuovat asiansa julki ennen lakien varsinaista kirjoittamista. Monesti lain lausuntovaiheen jälkeen on vaikea tehdä siihen suuria linjanmuutoksia. Virkamiehille pitää kuitenkin antaa riittävästi aikaa puolueettomaan selvittelyyn. Käytännön esimerkki lobbarin valjastamasta poliitikosta paljastaa aiheen ajankohtaiseksi.

”Kataisen hallituskauden (2014) lopulla ilmestyi kännykällä lähetetty sähköposti, jossa edellytettiin pelastuslain muutosta. Rakentamisvelvoitteen raja olisi pitänyt nostaa 9 000 neliöön”, kuinka laki olisi saatu voimaan 2,5 kuukaudessa kuten viestin lähettäjä vaati.

Toivon, että jatkossa poliitikot ymmärtävät ja antavat arvoa virkamiesten työlle.  Lobbareiden tehtäväkuvaa pitää selkeyttää ja heidän toimintansa täytyy saada läpinäkyväksi. Mallimaana voisi toimia Yhdysvallat, jossa lobbausta on säädelty laissa 1995 alkaen. Siellä jokaisen ulkopuolista rahoitusta saavan lobbarin täytyy rekisteröityä ja antaa raportti toiminnastaan kahdesti vuodessa.